Vilken framtid passar dig?

Hitta rätt utbildning med framtidstestet!

Mellan 15 mars och 18 april kan du söka till högskolan inför höstterminen 2017. 
Men vilken utbildning passar dig bäst? Vårt framtidstest visar vägen.

Starta testet

2
Vad vill du helst arbeta med efter högskolestudierna?

Ekonomi

Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, 180 hp

Bygg- och fastighetsekonomi passar dig som vill utbilda dig till ekonom och samtidigt skaffa dig kompetens som öppnar dörrar i bygg- och fastighetsbranschen. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med ekonomiska, juridiska och tekniska frågor inom bygg- och fastighetsbranschen, till exempel som ekonomisk rådgivare vid nybyggnationer och renoveringar.

Läs mer om programmet

Civilekonomprogrammet, 240 hp

Civilekonomutbildningen passar dig som vill ha en gedigen grund i både företagsekonomi och nationalekonomi, med en spetskompetens inom revisor och bank, internationell marknadsföring eller strategisk ledning. Utbildningen förbereder dig för att arbeta som till exempel redovisningskonsult, marknadsansvarig, säljare eller vd. Civilekonomprogrammet ger en yrkesexamen och är den mest avancerade av våra ekonomutbildningar. 

Läs mer om programmet

Ekonomprogrammet, 180 hp

Ekonomprogrammet passar dig som vill ha goda kunskaper i både företagsekonomi och nationalekonomi med spetskunskaper i ett valbart ämne. Beroende på din inriktning passar utbildningen för kreativa eller mer analytiska arbetsuppgifter inom näringsliv eller offentlig sektor.

Läs mer om programmet

Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 hp

Internationella marknadsföringsprogrammet är en företagsekonomisk utbildning som passar dig som är social och intresserad av marknadsföring. Utbildningen förbereder dig för att arbeta internationellt tillsammans med kunder, produktutvecklare och reklambyråer i rollen som till exempel marknadsförare eller marknadsanalytiker.

Läs mer om programmet

Humaniora

Språkvetarprogrammet – inriktning textbearbetning, 180 hp

Språkvetarprogrammet passar dig som är intresserad av språket och dess betydelse för mänsklig kommunikation. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med skriftlig information och kommunikation, i rollen som till exempel språkkonsult, skribent eller webbredaktör.

Läs mer om programmet

Informatik

Affärssystemprogrammet, 180 hp

Affärssystemprogrammet passar dig som vill kombinera systemvetenskap med ekonomi. Utbildningen förbereder dig för en mångfald av yrkesroller, såsom verksamhetsutvecklare, affärssystemkonsult, controller, IT-chef, projektledare eller systemutvecklare, för att bara nämna några exempel.

Läs mer om programmet

Digital design och innovation, 180 hp

Digital design och innovation passar dig som är intresserad av design, kommunikation och digitala medier. Utbildningen förbereder dig för att designa innovativa digitala tjänster och produkter som människor både vill och kan använda. Din yrkesroll blir exempelvis interaktionsdesigner, UX-designer, webbdesigner, IT-strateg eller användbarhetsanalytiker.

Läs mer om programmet

Ingenjör och teknik

Byggingenjör – byggkonstruktion och projektering, 180 hp

Byggingenjör, inriktning byggkonstruktion och projektering, passar dig som vill vara med och planera och utforma framtidens fastigheter, med hänsyn till sådant som energieffektivitet och inomhusklimat. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med exempelvis projektering och dimensionering av moderna byggnader på ett konsultföretag.

Läs mer om programmet

Byggingenjör – byggproduktion och projektledning, 180 hp

Byggingenjör, inriktning byggproduktion och projektledning, passar dig som vill leda hela byggprojekt från förarbete och kostnadsberäkning till genomförande och uppföljning av resultatet. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med att planera och arbetsleda bygg- eller anläggningsprojekt, kvalitets- och miljösäkra produktioner och upphandla byggprojekt.

Läs mer om programmet

Civilingenjör i datateknik, 300 hp

Civilingenjör i datateknik passar dig som vill ha en bred teknisk och naturvetenskaplig grund med spetskompetens inom inbyggda och intelligenta system. Den här utbildningen rustar dig för att förbättra, förenkla och effektivisera människors vardag med hjälp av datateknik. Utbildningen förbereder dig för att utveckla datatekniska system inom till exempel hälsoteknik, miljöteknik, robotik, säkerhet och underhållningsbranschen.

Läs mer om programmet

Dataingenjör, 180 hp

Dataingenjör passar dig som vill arbeta med programutveckling och design av intelligenta produkter. Utbildningen förbereder dig för att konstruera inbyggda datorsystem, såsom medicinteknik och intelligenta hus.

Läs mer om programmet

Elektroingenjör, 180 hp

Elektroingenjör passar dig som vill ha en bred ingenjörsutbildning med fördjupning inom något av områdena elektronik, telekommunikation, elkraft- och energiteknik eller regler- och datorteknik. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med konstruktion, service, utveckling och produktion av elektronikprodukter såsom telekommunikation eller hemelektronik.

Läs mer om programmet

Energiingenjör – förnybar energi, 180 hp

Energiingenjör – förnybar energi passar dig som vill vara med och öka andelen solenergi, bioenergi och vindkraft. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med analys, rådgivning och planering, med syfte att effektivisera energianvändningen och ersätta dagens energisystem med förnybar energi.

Läs mer om programmet

IT-forensik och informationssäkerhet, 180 hp

IT-forensik och informationssäkerhet passar dig som vill använda ditt IT-intresse inom säkerhet och brottsbekämpning. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med digital kriminalteknik eller övervakning av IT-system, nätverk och IT-säkerhet.

Läs mer om programmet

Maskiningenjör ‑ biomekanik, 180 hp

Maskiningenjör, inriktning biomekanik, är till för dig som vill djupdyka i och arbeta med hur människor fungerar, rör sig och samspelar med produkter i vardagslivet, arbete och träningssituationer. Utbildningen förbereder dig  för att arbeta som ingenjör med inriktning biomekanik genom bland annat avancerade rörelseanalyser, biomekaniska undersökningar och produkttester. 

Läs mer om programmet

Maskiningenjör – datorstödd produktframtagning, 180 hp

Maskiningenjör, inriktning datorstödd produktframtagning, passar dig som vill ha en god teknisk grund för att skapa nya produkter med hjälp av digitala verktyg. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med hela processen från idé till färdig produkt.

Läs mer om programmet

Maskiningenjör – produktionsutveckling, 180 hp

Maskiningenjör, inriktning produktionsutveckling, passar dig som vill hitta smartare sätt att tillverka produkter. Utbildningen förbereder dig för att utveckla, förbättra och kvalitetssäkra konstruktioner och processer, så att man kan ta fram produkter med rätt kvalitet till rätt pris.

Läs mer om programmet

Maskiningenjör – teknisk design, 180 hp

Maskiningenjör, inriktning teknisk design, passar dig som är intresserad av både teknik och formspråk.

Utbildningen förbereder dig för att ta fram bra och användbara produkter genom att kombinera kunskaper om teknik, ergonomi och formlära i yrkesroller som produktutvecklare eller konstruktör.

Läs mer om programmet

Mekatronikingenjör, 180 hp

Mekatronikingenjör passar dig som gillar ny teknik och fascineras av artificiell intelligens och robotik. Utbildningen kombinerar maskin-, data- och elektroteknik och förbereder dig för att arbeta i alla branscher som tillverkar produkter med rörliga delar.

Läs mer om programmet

Nätverksdesign och datordrift, 60 hp

Nätverksdesign och datordrift passar dig som har ett stort IT-intresse. Utbildningen förbereder dig för att arbeta som IT-tekniker, med kunskap om både själva tekniken och den tillhörande administrationen kring ett datornätverk.

Läs mer om programmet

Utvecklingsingenjörsprogrammet, 180 hp

Utvecklingsingenjör passar dig som vill använda kreativitet, skaparkraft och tekniska kunskaper för att uppfinna och utveckla framtidens varor och tjänster. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med till exempel projektledning, produktutveckling, affärsutveckling eller industriell marknadsföring.

Läs mer om programmet

Teknisk bastermin, 20 veckor

Teknisk bastermin passar dig som vill studera till ingenjör, men som inte har tillräcklig behörighet från gymnasiet. Utbildningen förbereder dig för vidare tekniska studier vid Högskolan i Halmstad.

Läs mer om programmet

Lärare

Förskollärarutbildning, 210 hp

Förskollärarutbildningen passar dig som vill arbeta med de yngsta barnen, för att stimulera och stödja dem i deras utveckling fram till skolstarten. Utbildningen förbereder dig för att arbeta som förskollärare och lägga en trygg grund för barnens livslånga lärande.

Läs mer om programmet

Grundlärarutbildning (åk F–3), 240 hp

Grundlärarutbildning (åk F–3) passar dig som vill arbeta med små barn, i rollen som deras första grundskolelärare. Utbildningen förbereder dig för att lägga grunden för barnens läs-, skriv- och matematikkunskaper samt vidga deras värld med kunskap om naturen och samhället.

Läs mer om programmet

Grundlärarutbildning (åk 4–6), 240 hp

Grundlärarutbildning (åk 4–6) passar dig som vill arbeta med lite större barn, för att väcka och uppmuntra deras kunskapstörst. Utbildningen förbereder dig för att bygga vidare på deras grundläggande kunskaper, i rollen som grundlärare i årskurs 4–6.

Läs mer om programmet

Ämneslärarutbildning gymnasieskolan, 300 hp

Ämneslärarutbildning gymnasieskolan passar dig som vill fördjupa dig i dina favoritämnen och gillar att inspirera och dela med dig av dina kunskaper. Utbildningen förbereder dig för att arbeta som gymnasielärare i någon av följande ämneskombinationer:

  • naturkunskap + matematik
  • naturkunskap + engelska
  • svenska + engelska

Läs mer om programmet

Naturvetenskap, miljö och matematik

Biomedicin inriktning fysisk träning, 180 hp

Biomedicin, inriktning fysisk träning, passar dig som är intresserad av människokroppens biologi och hur den påverkas av fysisk aktivitet. Utbildningen förbereder dig för att arbeta på exempelvis biomedicinska labb eller som tränings- och hälsorådgivare. Du kan även arbeta med utveckling av träningsmetoder, mätmetoder eller träningsprodukter.

Läs mer om programmet

Miljövetenskapligt program, 180 hp

Miljövetenskapligt program passar dig som brinner för en levande miljö och en hållbar framtid. Utbildningen förbereder dig för ett arbete där du planerar och genomför olika miljöprojekt i rollen som till exempel djur-, miljö- och hälsoskyddsinspektör inom offentlig sektor eller miljöstrateg inom näringslivet.

Läs mer om programmet

Naturvård och artmångfald, 180 hp

Naturvård och artmångfald passar dig som är naturintresserad och vill bidra till att bevara jordens artrikedom av växter, djur, svampar och alger. Utbildningen gör dig till biolog och förbereder dig för att arbeta med miljöövervakning och naturvård, i rollen som till exempel artexpert, inventerare, viltvårdare, naturvårdare eller forskare.

Läs mer om programmet

Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor

Naturvetenskaplig bastermin passar dig som vill studera Biomedicin inriktning fysisk träning, 180 hp, men som inte har tillräcklig behörighet från gymnasiet. Utbildningen förbereder dig för vidare studier vid Högskolan i Halmstad.

Läs mer om programmet

Samhälls- och beteendevetenskap

Hälsopedagogiskt program, 180 hp

Hälsopedagogiskt program passar dig som vill främja människors hälsa genom att inspirera till förändring och leda hälsoarbete. Utbildningen förbereder dig för att planera, genomföra och utvärdera hälsopedagogiskt arbete inom både näringsliv och offentlig sektor.

Läs mer om programmet

Idrottsvetenskap – idrotts- och motionspsykologi, 180 hp

Idrottsvetenskap med inriktning idrotts- och motionspsykologi passar dig som är intresserad av människor, hälsa och träning. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med människors tankar, känslor och beteenden i samband med idrott och motion, för att få dem att prestera, må bra och utvecklas.

Läs mer om programmet

Organisering och ledning av arbete och välfärd – arbetsvetenskap, 180 hp

Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning arbetsvetenskap, passar dig som är intresserad av hur arbetsplatser är organiserade och hur arbetsmiljön påverkar människor. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med personalfrågor och kompetensutveckling i både näringsliv och offentlig sektor.

Läs mer om programmet

Organisering och ledning av arbete och välfärd – socialt arbete, 180 hp

Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete, passar dig som vill hjälpa utsatta grupper i samhället. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med ledarskap, organisation och utveckling i välfärdssektorn, inom till exempel äldre- och handikappomsorg och missbruksvård.

Läs mer om programmet

Professionell idrottskarriär och arbetsliv, 180 hp

Professionell idrottskarriär och arbetsliv är utbildningen för dig som utövar en idrott på elitnivå, eller har ambitionen att göra det, och samtidigt vill förbereda dig för livet efter idrottskarriären.

Läs mer om programmet

Samhällsanalys och kommunikation – medie- och kommunikationsvetenskap, 180 hp

Samhällsanalys och kommunikation, inriktning medie- och kommunikationsvetenskap, förbereder dig för att arbeta med strategi, projekt- och produktionsledning i rollen som kommunikatör på till exempel mediebolag, informations- och marknadsföringsavdelningar.

Läs mer om programmet

Samhällsanalys och kommunikation – statsvetenskap, 180 hp

Samhällsanalys och kommunikation, inriktning statsvetenskap, passar dig som är intresserad av kommunikation, politik och samhällsfrågor. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med utredningar, analyser och kommunikation, som samhällsanalytiker inom myndigheter, förvaltningar och organisationer.

Läs mer om programmet

Samhällsförändring och social hållbarhet, 180 hp

Samhällsförändring och social hållbarhet kombinerar sociologi och socialpsykologi och passar dig som vill engagera dig i sociala frågor och bidra till ett hållbart samhälle. Utbildningen förbereder dig för att arbeta som sociolog och leda projekt inom till exempel socialförvaltningar och undersökningsinstitut.

Läs mer om programmet

Vård

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Sjuksköterskeprogrammet passar dig som vill arbeta vårdande och förebyggande inom hälso- och sjukvården, för att hjälpa människor till ett friskt och aktivt liv. Utbildningen förbereder dig för att arbeta som legitimerad sjuksköterska inom många olika verksamheter såväl nationellt som internationellt.

Läs mer om programmet

4