Vilken framtid passar dig?

Hitta rätt utbildning med framtidstestet!

Mellan 15 mars och 15 april 2019 kan du söka till högskolan inför höstterminen. 
Men vilken utbildning passar dig bäst? Vårt framtidstest visar vägen.

Starta testet

2
Vad vill du helst arbeta med efter högskolestudierna?
 • Natur och miljö

  7
  Okej! Vill du ...
  • ... veta mer om människans biologi, hur människokroppen fungerar och hur den påverkas av fysisk aktivitet?

   Det här verkar vara en utbildning för dig:

   Biomedicin – inriktning träningsfysiologi, 180 hp

   Biomedicin, inriktning träningsfysiologi, 180 hp passar dig som är intresserad av människokroppens biologi och hur den påverkas av fysisk aktivitet. Utbildningen förbereder dig för att arbeta på exempelvis biomedicinska labb eller som tränings- och hälsorådgivare. Du kan även arbeta med utveckling av träningsmetoder, mätmetoder eller träningsprodukter.

   13
   Det här kanske också skulle passa dig?
  • ... bidra till att bevara jordens rika mångfald av växter, djur, svampar och alger?

   Det här verkar vara en utbildning för dig:

   Naturvård och artmångfald, 180 hp

   Naturvård och artmångfald passar dig som är naturintresserad och vill bidra till att bevara jordens artrikedom av växter, djur, svampar och alger. Utbildningen gör dig till biolog och förbereder dig för att arbeta med miljöövervakning och naturvård, i rollen som till exempel artexpert, inventerare, viltvårdare, naturvårdare eller forskare.

   15
   Det här kanske också skulle passa dig?
  • ... arbeta med att effektivisera energianvändningen och öka andelen solenergi, bioenergi och vindkraft?

   Det här verkar vara en utbildning för dig:

   Ingenjör i hållbar energi, 180 hp

   Ingenjör i hållbar energi passar dig som vill vara med och öka andelen solenergi, bioenergi och vindkraft. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med analys, rådgivning och planering, med syfte att effektivisera energianvändningen och ersätta dagens energisystem med förnybar energi.

   27
   Det här kanske också skulle passa dig?
  • … bidra till att stimulera en samhällsutveckling som bygger på hållbart affärsutövande och en cirkulär ekonomi?

   Det här verkar vara en utbildning för dig:

   Miljö, innovation och hållbarhet, 180 hp

   Miljö, innovation och hållbarhet passar dig som vill förena naturvetenskap med samhällsorienterade ämnesområden för att kunna tackla de komplexa mijöutmaningar samhället står inför. Programmet rustar dig med kunskaper om våra natur- och miljöresurser samt en profilering gentemot innovationer, cirkulär ekonomi och ledarskap. Utbildningen präglas av en helhetssyn, bred samverkan samt ett problembaserat förhållningssätt vilka är viktiga förutsättningar för att klara omställningen till ett hållbart samhälle

   197
   Det här kanske också skulle passa dig?
 • Teknik och IT

  50
  Okej! Vill du ...
  • ... skaffa särskild behörighet till ingenjörs- och teknikprogrammen?

   Det här verkar vara en utbildning för dig:

   Teknisk bastermin, 20 veckor eller Tekniskt basår, 40 veckor

   Teknisk bastermin passar dig som vill studera till ingenjör, men som inte har tillräcklig behörighet från gymnasiet. Utbildningen förbereder dig för vidare tekniska studier vid Högskolan i Halmstad. Behörighetskrav: Fysik 1, Kemi 1 och Matematik 3b/3c.

   Teknisk basår passar dig som vill studera till ingenjör, men som inte har tillräcklig behörighet från gymnasiet. Utbildningen förbereder dig för vidare tekniska studier vid Högskolan i Halmstad. Behörighetskrav: grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c.

   26
   Det här kanske också skulle passa dig?
  • ... arbeta med att effektivisera energianvändningen och bidra till att öka andelen förnybar energi?

   Det här verkar vara en utbildning för dig:

   Ingenjör i hållbar energi, 180 hp

   Ingenjör i hållbar energi passar dig som vill vara med och öka andelen solenergi, bioenergi och vindkraft. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med analys, rådgivning och planering, med syfte att effektivisera energianvändningen och ersätta dagens energisystem med förnybar energi.

   27
   Det här kanske också skulle passa dig?
  • ... arbeta i bygg- och fastighetsbranschen?

   34
   Vill du helst ...
   • ... arbeta med företagsekonomi och juridik i bygg- och fastighetsbranschen?

    Det här verkar vara en utbildning för dig:

    Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, 180 hp

    Bygg- och fastighetsekonomprogrammet passar dig som vill utbilda dig till ekonom och samtidigt skaffa dig kompetens som öppnar dörrar i bygg- och fastighetsbranschen. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med ekonomiska, juridiska och tekniska frågor inom bygg- och fastighetsbranschen, till exempel som ekonomisk rådgivare vid nybyggnationer och renoveringar.

    28
    Det här kanske också skulle passa dig?
   • ... arbeta med att utforma framtidens byggnader eller leda byggprojekt från start till mål?

    Det här verkar vara en utbildning för dig:

    Byggingenjör, 180 hp

    Vill du jobba med att utforma framtidens byggnader? Kan du se dig själv leda olika byggprojekt från start till färdig byggnad? Eller lockas du av möjligheten att få kombinera dina byggingenjörskunskaper med miljöfrågor? Oavsett vilka arbeten inom byggsektorn som intresserar dig mest, hittar du utbildningen du söker hos oss.

    35
    Det här kanske också skulle passa dig?
  • ... fokusera på IT, data och elektronik?

   78
   Vill du helst ...
   • ... skapa nya system och produkter inom IT och data?

    70
    Innebär det att du vill ...
    • ... utveckla nya datatekniska system som förbättrar, förenklar och effektiviserar människors vardag?

     Det här verkar vara utbildningar för dig:

     Civilingenjör i datateknik, 300 hp eller Dataingenjör, 180 hp

     Civilingenjör i datateknik, 300 hp
     Civilingenjör i datateknik passar dig som vill ha en bred teknisk och naturvetenskaplig grund med spetskompetens inom inbyggda och intelligenta system. Den här utbildningen rustar dig för att förbättra, förenkla och effektivisera människors vardag med hjälp av datateknik. Utbildningen förbereder dig för att utveckla datatekniska system inom till exempel hälsoteknik, miljöteknik, robotik, säkerhet och underhållningsbranschen.

     Dataingenjör, 180 hp
     Dataingenjör passar dig som vill arbeta med programutveckling och design av intelligenta produkter. Utbildningen förbereder dig för att konstruera inbyggda datorsystem, såsom medicinteknik och intelligenta hus.

     64
     Det här kanske också skulle passa dig?
    • ... designa innovativa digitala tjänster och produkter, i rollen som till exempel webbdesigner eller interaktionsdesigner?

     Det här verkar vara en utbildning för dig:

     Digital design och innovation, 180 hp

     Digital design och innovation passar dig som är intresserad av design, kommunikation och digitala medier. Utbildningen förbereder dig för att designa innovativa digitala tjänster och produkter som människor både vill och kan använda. Din yrkesroll blir exempelvis interaktionsdesigner, UX-designer, webbdesigner, IT-strateg eller användbarhetsanalytiker.

     66
     Det här kanske också skulle passa dig?
   • ... förvalta, optimera och använda IT och data?

    77
    Innebär det att du vill ...
    • ... arbeta med digital kriminalteknik eller övervakning av IT-system, nätverk och IT-säkerhet?

     Det här verkar vara en utbildning för dig:

     IT-forensik och informationssäkerhet, 180 hp

     IT-forensik och informationssäkerhet passar dig som vill använda ditt IT-intresse inom säkerhet och brottsbekämpning. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med digital kriminalteknik eller övervakning av IT-system, nätverk och IT-säkerhet.

     71
     Det här kanske också skulle passa dig?
    • ... arbeta som IT-tekniker med kunskap om både tekniken och den tillhörande administrationen kring ett datornätverk?

     Det här verkar vara en utbildning för dig:

     Nätverksdesign och datordrift, 60 hp

     Nätverksdesign och datordrift passar dig som har ett stort IT-intresse. Utbildningen förbereder dig för att arbeta som IT-tekniker, med kunskap om både själva tekniken och den tillhörande administrationen kring ett datornätverk.

     72
     Det här kanske också skulle passa dig?
    • ... kombinera systemvetenskap med ekonomi, i rollen som till exempel verksamhetsutvecklare eller systemutvecklare?

     Det här verkar vara en utbildning för dig:

     Affärssystemprogrammet, 180 hp

     Affärssystemprogrammet passar dig som vill kombinera systemvetenskap med ekonomi. Utbildningen förbereder dig för en mångfald av yrkesroller, såsom verksamhetsutvecklare, affärssystemskonsult, controller, IT-chef, projektledare eller systemutvecklare, för att bara nämna några exempel.

     73
     Det här kanske också skulle passa dig?
   • ... arbeta med förarlösa fordon, smarta hem, hälsoteknik och framtidens energisystem?

    Det här verkar vara en utbildning för dig:

    Civilingenjör i intelligenta system, 300 hp eller Elektroingenjör, 180 hp

    Civilingenjör i intelligenta system, 300 hp
    I samarbete med arbetslivet får du som läser Civilingenjör i intelligenta system en bred teknisk och naturvetenskaplig grund med möjlighet till specialisering inom avancerad elektronikdesign. De tre första åren läser du kurser som ger dig kunskaper i elektronik, digital- och datorteknik, sensorteknik, programmering och datastrukturer, matematik och om ingenjörsrollen. De två sista åren läser du fördjupning inom det område som du har valt. 

    Elektroingenjör, 180 hp
    Elektroingenjör passar dig som vill ha en bred ingenjörsutbildning med fördjupning inom något av områdena elektronik, telekommunikation, elkraft- och energiteknik eller regler- och datorteknik. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med konstruktion, service, utveckling och produktion av elektronikprodukter såsom telekommunikation eller hemelektronik.

    52
    Det här kanske också skulle passa dig?
   • ... kombinera maskin-, data- och elektroteknik för att arbeta med exempelvis tillverkning av produkter med rörliga delar, artificiell intelligens och robotik?

    Det här verkar vara en utbildning för dig:

    Mekatronikingenjör, 180 hp

    Mekatronikingenjör passar dig som gillar ny teknik och fascineras av artificiell intelligens och robotik. Utbildningen kombinerar maskin-, data- och elektroteknik och förbereder dig för att arbeta i alla branscher som tillverkar produkter med rörliga delar.

    190
    Det här kanske också skulle passa dig?
  • ... utveckla och uppfinna framtidens produkter och tjänster?

   205
   … innebär det att du helst vill …
   • … skapa nya affärsmöjligheter genom att utveckla och uppfinna framtidens varor och tjänster?

    Det här verkar vara en utbildning för dig:

    Utvecklingsingenjörsprogrammet, 180 hp

    Utvecklingsingenjör passar dig som vill använda kreativitet, skaparkraft och tekniska kunskaper för att uppfinna och utveckla framtidens varor och tjänster. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med till exempel projektledning, produktutveckling, affärsutveckling eller industriell marknadsföring.

    55
    Det här kanske också skulle passa dig?
   • … skaffa dig en gedigen utbildning för att utveckla innovativa och hållbara lösningar för morgondagens produkter och produktionslinjer?

    Det här verkar vara en utbildning för dig:

    Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation, 300 hp

    Civilingenjör i maskinteknik passar dig som kombinera maskinteknik och innovationskunskap med ett hållbarhetsperspektiv för att kunna ta fram produkter som passar det hållbara samhället. Utbildningen ger dig en gedigen maskinteknisk grund att stå på och spetskompetens inom innovations- och hållbarhetsfrågor.

    202
    Det här kanske också skulle passa dig?
 • Ekonomi

  108
  Okej! Vill du ...
  • ... skaffa bredast möjliga ekonomutbildning, med många möjligheter inom både näringsliv och offentlig sektor?

   Det här verkar vara utbildningar för dig:

   Civilekonomprogrammet, 240 hp eller Ekonomprogrammet, 180 hp

   Civilekonomprogrammet, 240 hp

   Civilekonomutbildningen passar dig som vill ha en gedigen grund i både företagsekonomi och nationalekonomi, med en spetskompetens inom revisor och bank, internationell marknadsföring eller strategisk ledning. Utbildningen förbereder dig för att arbeta som till exempel redovisningskonsult, marknadsansvarig, säljare eller vd. Civilekonomprogrammet ger en yrkesexamen och är den mest avancerade av våra ekonomutbildningar.

   Ekonomprogrammet, 180 hp

   Ekonomprogrammet passar dig som vill ha goda kunskaper i både företagsekonomi och nationalekonomi med spetskunskaper i ett valbart ämne. Beroende på din inriktning passar utbildningen för kreativa eller mer analytiska arbetsuppgifter inom näringsliv eller offentlig sektor.

   90
   Det här kanske också skulle passa dig?
  • ... specialisera dig inom en särskild bransch eller nisch?

   111
   Vill du helst ...
   • ... kombinera ekonomi med systemvetenskap, i rollen som till exempel verksamhetsutvecklare eller systemutvecklare?

    Det här verkar vara en utbildning för dig:

    Affärssystemprogrammet, 180 hp

    Affärssystemprogrammet passar dig som vill kombinera systemvetenskap med ekonomi. Utbildningen förbereder dig för en mångfald av yrkesroller, såsom verksamhetsutvecklare, affärssystemskonsult, controller, IT-chef, projektledare eller systemutvecklare, för att bara nämna några exempel.

    73
    Det här kanske också skulle passa dig?
   • ... arbeta med marknadsföring, träffa många människor och arbeta internationellt?

    Det här verkar vara en utbildning för dig:

    Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 hp

    Internationella marknadsföringsprogrammet är en företagsekonomisk utbildning som passar dig som är social och intresserad av marknadsföring. Utbildningen förbereder dig för att arbeta internationellt tillsammans med kunder, produktutvecklare och reklambyråer i rollen som till exempel marknadsförare eller marknadsanalytiker.

    91
    Det här kanske också skulle passa dig?
   • ... arbeta med företagsekonomi och juridik inom bygg- och fastighetsbranschen?

    Det här verkar vara en utbildning för dig:

    Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, 180 hp

    Bygg- och fastighetsekonomprogrammet passar dig som vill utbilda dig till ekonom och samtidigt skaffa dig kompetens som öppnar dörrar i bygg- och fastighetsbranschen. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med ekonomiska, juridiska och tekniska frågor inom bygg- och fastighetsbranschen, till exempel som ekonomisk rådgivare vid nybyggnationer och renoveringar.

    28
    Det här kanske också skulle passa dig?
 • Kultur och samhälle

  131
  Okej! Vill du ...
  • ... utveckla och förändra samhälle, organisationer, verksamheter och personalgrupper?

   119
   Innebär det att du vill ...
   • ... främja människors hälsa genom att inspirera och leda hälsoarbete på exempelvis arbetsplatser?

    Det här verkar vara en utbildning för dig:

    Hälsopedagogiskt program, 180 hp

    Hälsopedagogiskt program passar dig som vill främja människors hälsa genom att inspirera till förändring och leda hälsoarbete. Utbildningen förbereder dig för att planera, genomföra och utvärdera hälsopedagogiskt arbete inom både näringsliv och offentlig sektor.

    99
    Det här kanske också skulle passa dig?
   • ... leda och organisera sociala verksamheter inom offentlig, privat och frivillig sektor till personer i behov av stöd?

    Det här verkar vara en utbildning för dig:

    Organisering och ledning av arbete och välfärd – socialt arbete, 180 hp

    Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete, passar dig som vill hjälpa utsatta grupper i samhället. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med ledarskap, organisation och utveckling i välfärdssektorn, inom till exempel äldre- och handikappomsorg och missbruksvård.

    102
    Det här kanske också skulle passa dig?
   • ... arbeta med personalfrågor och kompetensutveckling i arbetslivet?

    Det här verkar vara en utbildning för dig:

    Organisering och ledning av arbete och välfärd – arbetsvetenskap, 180 hp

    Organisering och ledning av arbete och välfärd – inriktning arbetsvetenskap, 180 hp passar dig som är intresserad av hur arbetsplatser är organiserade och hur arbetsmiljön påverkar människor. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med personalfrågor och kompetensutveckling i både näringsliv och offentlig sektor.

    101
    Det här kanske också skulle passa dig?
   • … arbeta med medie- och kommunikationsfrågor ur ett hälsoperspektiv?

    Det här verkar vara en utbildning för dig:

    Medie- och kommunikationsvetenskap – inriktning hälsa, 180 hp

    Medie- och kommunikationsvetenskap – inriktning hälsa, 180 hp passar dig som vill ha en bas i medie- och kommunikationsvetenskap och en specialisering inom hälsa, livsstil och välfärd. Programmet förbereder dig för att kunna arbeta som kommunikatör med särskild kompetens för att hantera kommunikation som rör såväl arbetsmiljö, personals hälsa och välbefinnande samt friskvård och förebyggande insatser.

    199
    Det här kanske också skulle passa dig?
  • ... engagera dig i socialt förändrings- och hållbarhetsarbete i samhället, i organisationer och i mänskliga relationer?

   Det här verkar vara en utbildning för dig:

   Samhällsförändring och social hållbarhet, 180 hp

   Samhällsförändring och social hållbarhet kombinerar sociologi och socialpsykologi och passar dig som vill engagera dig i sociala frågor och bidra till ett hållbart samhälle. Utbildningen förbereder dig för att arbeta som sociolog och leda projekt inom till exempel socialförvaltningar och undersökningsinstitut.

   105
   Det här kanske också skulle passa dig?
  • ... arbeta med kommunikation av politik och samhällsfrågor inom myndigheter, förvaltningar och organisationer?

   Det här verkar vara en utbildning för dig:

   Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation, 180 hp

   Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation, 180 hp passar dig som är intresserad av kommunikation, politik och samhällsfrågor. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med utredningar, analyser och kommunikation, som samhällsanalytiker inom myndigheter, förvaltningar och organisationer.

   104
   Det här kanske också skulle passa dig?
  • ... jobba med barn och ungdomar och dela med dig av dina kunskaper?

   125
   Innebär det att du vill ...
  • … fördjupa dina kunskaper i kultur och samhälle?

   Det här verkar vara en utbildning för dig:

   Kultur och samhällsutveckling, 180 hp

   Kultur och samhällsutveckling, 180 hp passar dig som vill djupdyka i kultur- och samhällsstudier. I utbildningen får du använda digitala verktyg för kunskapsutveckling och planera och genomföra verksamhetsförankrade utvecklingsprojekt.

   195
   Det här kanske också skulle passa dig?
 • Kommunikation

  139
  Okej! Vill du ...
  • ... kombinera kommunikation med politik och samhällsfrågor?

   Det här verkar vara en utbildning för dig:

   Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation, 180 hp

   Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation, 180 hp passar dig som är intresserad av kommunikation, politik och samhällsfrågor. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med utredningar, analyser och kommunikation, som samhällsanalytiker inom myndigheter, förvaltningar och organisationer.

   104
   Det här kanske också skulle passa dig?
  • ... arbeta med kommunikation på andra sätt?

   136
   Innebär det att du vill ...
   • ... arbeta med design, kommunikation och innovation i digitala medier?

    Det här verkar vara en utbildning för dig:

    Digital design och innovation, 180 hp

    Digital design och innovation passar dig som är intresserad av design, kommunikation och digitala medier. Utbildningen förbereder dig för att designa innovativa digitala tjänster och produkter som människor både vill och kan använda. Din yrkesroll blir exempelvis interaktionsdesigner, UX-designer, webbdesigner, IT-strateg eller användbarhetsanalytiker.

    66
    Det här kanske också skulle passa dig?
   • … arbeta med media- och kommunikationsfrågor ur ett hälsoperspektiv?

    Det här verkar vara en utbildning för dig:

    Medie- och kommunikationsvetenskap – inriktning hälsa, 180 hp

    Medie- och kommunikationsvetenskap – inriktning hälsa, 180 hp passar dig som vill ha en bas i medie- och kommunikationsvetenskap och en specialisering inom hälsa, livsstil och välfärd. Programmet förbereder dig för att kunna arbeta som kommunikatör med särskild kompetens för att hantera kommunikation som rör såväl arbetsmiljö, personals hälsa och välbefinnande samt friskvård och förebyggande insatser.

    199
    Det här kanske också skulle passa dig?
   • ... arbeta med skriftlig information och kommunikation, som till exempel språkkonsult, skribent eller webbredaktör?

    Det här verkar vara en utbildning för dig:

    Språkvetarprogram – inriktning textbearbetning, 180 hp

    Språkvetarprogrammet passar dig som är intresserad av språket och dess betydelse för mänsklig kommunikation. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med skriftlig information och kommunikation, i rollen som till exempel språkkonsult, skribent eller webbredaktör.

    93
    Det här kanske också skulle passa dig?
 • Människor

  148
  Okej! Vill du ...
  • ... jobba med barn och ungdomar och dela med dig av dina kunskaper?

   146
   Innebär det att du vill ...
  • ... bidra till att människor mår och presterar bättre på individ- eller gruppnivå?

   158
   Innebär det att du vill ...
   • ... engagera dig i socialt förändrings- och hållbarhetsarbete i samhället?

    Det här verkar vara en utbildning för dig:

    Samhällsförändring och social hållbarhet, 180 hp

    Samhällsförändring och social hållbarhet kombinerar sociologi och socialpsykologi och passar dig som vill engagera dig i sociala frågor och bidra till ett hållbart samhälle. Utbildningen förbereder dig för att arbeta som sociolog och leda projekt inom till exempel socialförvaltningar och undersökningsinstitut.

    105
    Det här kanske också skulle passa dig?
   • … arbeta med frågor som rör människors livsvillkor och deras möjligheter till delaktighet i samhället?

    Det här verkar vara en utbildning för dig:

    Socionomprogrammet, 210 hp

    Socionomprogrammet passar dig som vill arbeta med frågor som rör människors livsvillkor och deras möjligheter till delaktighet i samhället, bland annat utifrån faktorer som kön, ålder, klass, etnicitet, religion, sexualitet och funktionsnedsättning. Socialt arbete är huvudområdet på alla kurser, men du får också kunskap inom närliggande områden som juridik, psykologi, sociologi och statsvetenskap. Utbildningen förbereder dig för att arbeta som socionom.

    206
    Det här kanske också skulle passa dig?
   • ... arbeta med personalfrågor och kompetensutveckling i arbetslivet?

    Det här verkar vara en utbildning för dig:

    Organisering och ledning av arbete och välfärd – arbetsvetenskap, 180 hp

    Organisering och ledning av arbete och välfärd – inriktning arbetsvetenskap, 180 hp passar dig som är intresserad av hur arbetsplatser är organiserade och hur arbetsmiljön påverkar människor. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med personalfrågor och kompetensutveckling i både näringsliv och offentlig sektor.

    101
    Det här kanske också skulle passa dig?
   • ... främja människors hälsa genom att inspirera och leda hälsoarbete på exempelvis arbetsplatser?

    Det här verkar vara en utbildning för dig:

    Hälsopedagogiskt program, 180 hp

    Hälsopedagogiskt program passar dig som vill främja människors hälsa genom att inspirera till förändring och leda hälsoarbete. Utbildningen förbereder dig för att planera, genomföra och utvärdera hälsopedagogiskt arbete inom både näringsliv och offentlig sektor.

    99
    Det här kanske också skulle passa dig?
   • ... arbeta vårdande och förebyggande inom hälso- och sjukvården, för att hjälpa människor till ett friskt och aktivt liv?

    Det här verkar vara en utbildning för dig:

    Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

    Sjuksköterskeprogrammet passar dig som vill arbeta vårdande och förebyggande inom hälso- och sjukvården, för att hjälpa människor till ett friskt och aktivt liv. Utbildningen förbereder dig för att arbeta som legitimerad sjuksköterska inom många olika verksamheter såväl nationellt som internationellt.

    106
    Det här kanske också skulle passa dig?
   • ... arbeta med hälsa och prestation kopplat till idrott, motion och annan fysisk aktivitet?

    152
    Vill du helst ...
    • ... hjälpa människor att må och prestera bättre utifrån kunskaper om hur människokroppen fungerar och påverkas av fysisk aktivitet?

     Det här verkar vara en utbildning för dig:

     Biomedicin – inriktning träningsfysiologi, 180 hp

     Biomedicin, inriktning träningsfysiologi, 180 hp passar dig som är intresserad av människokroppens biologi och hur den påverkas av fysisk aktivitet. Utbildningen förbereder dig för att arbeta på exempelvis biomedicinska labb eller som tränings- och hälsorådgivare. Du kan även arbeta med utveckling av träningsmetoder, mätmetoder eller träningsprodukter.

     13
     Det här kanske också skulle passa dig?
    • ... arbeta med människors tankar, känslor och beteenden i samband med idrott och motion, för att få dem att prestera, må bra och utvecklas?

     Det här verkar vara en utbildning för dig:

     Psykologi – idrott och motion, 180 hp

     Psykologi – idrott och motion, 180 hp passar dig som är intresserad av människor, hälsa och träning. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med människors tankar, känslor och beteenden i samband med idrott och motion, för att få dem att prestera, må bra och utvecklas.

     100
     Det här kanske också skulle passa dig?
    • … själv satsa på en professionell idrottskarriär samtidigt som du utbildar dig inom idrottspsykologi, idrottsfysiologi och idrottsbiomekanik?

     Det här verkar vara en utbildning för dig:

     Professionell idrottskarriär och arbetsliv, 180 hp

     Utövar du idrott på elitnivå eller har du en ambition att kunna göra det? Vill du förbereda dig för livet efter idrottskarriären samtidigt som du satsar på din idrott? Hos oss kan du gå en utbildning som förbereder dig för en elitidrottskarriär men även för livet efter karriären.

     186
     Det här kanske också skulle passa dig?
Ekonomi

Ekonomi

Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, 180 hp

Bygg- och fastighetsekonomi passar dig som vill utbilda dig till ekonom och samtidigt skaffa dig kompetens som öppnar dörrar i bygg- och fastighetsbranschen. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med ekonomiska, juridiska och tekniska frågor inom bygg- och fastighetsbranschen, till exempel som ekonomisk rådgivare vid nybyggnationer och renoveringar.

Läs mer om programmet

Civilekonomprogrammet, 240 hp

Civilekonomutbildningen passar dig som vill ha en gedigen grund i både företagsekonomi och nationalekonomi, med en spetskompetens inom revisor och bank, internationell marknadsföring eller strategisk ledning. Utbildningen förbereder dig för att arbeta som till exempel redovisningskonsult, marknadsansvarig, säljare eller vd. Civilekonomprogrammet ger en yrkesexamen och är den mest avancerade av våra ekonomutbildningar. 

Läs mer om programmet

Ekonomprogrammet, 180 hp

Ekonomprogrammet passar dig som vill ha goda kunskaper i både företagsekonomi och nationalekonomi med spetskunskaper i ett valbart ämne. Beroende på din inriktning passar utbildningen för kreativa eller mer analytiska arbetsuppgifter inom näringsliv eller offentlig sektor.

Läs mer om programmet

Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 hp

Internationella marknadsföringsprogrammet är en företagsekonomisk utbildning som passar dig som är social och intresserad av marknadsföring. Utbildningen förbereder dig för att arbeta internationellt tillsammans med kunder, produktutvecklare och reklambyråer i rollen som till exempel marknadsförare eller marknadsanalytiker.

Läs mer om programmet

Humaniora

Humaniora

Kultur och samhällsutveckling, 180 hp

Kultur och samhällsutveckling, 180 hp passar dig som intresserar dig för hur våra värderingar och föreställningar spelar roll för den tid vi lever i – exempelvis i våra relationer och hur organisationer och kulturer löser problem. Är kreativitet och kommunikation dessutom viktigt för dig är det här rätt program för dig.

Läs mer om programmet

Språkvetarprogrammet – inriktning textbearbetning, 180 hp

Språkvetarprogrammet passar dig som är intresserad av språket och dess betydelse för mänsklig kommunikation. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med skriftlig information och kommunikation, i rollen som till exempel språkkonsult, skribent eller webbredaktör.

Läs mer om programmet

Informatik

Informatik

Affärssystemprogrammet, 180 hp

Affärssystemprogrammet passar dig som vill kombinera systemvetenskap med ekonomi. Utbildningen förbereder dig för en mångfald av yrkesroller, såsom verksamhetsutvecklare, affärssystemkonsult, controller, IT-chef, projektledare eller systemutvecklare, för att bara nämna några exempel.

Läs mer om programmet

Digital design och innovation, 180 hp

Digital design och innovation passar dig som är intresserad av design, kommunikation och digitala medier. Utbildningen förbereder dig för att designa innovativa digitala tjänster och produkter som människor både vill och kan använda. Din yrkesroll blir exempelvis interaktionsdesigner, UX-designer, webbdesigner, IT-strateg eller användbarhetsanalytiker.

Läs mer om programmet

Ingenjör och teknik

Ingenjör och teknik

Byggingenjör, 180 hp

Oavsett vilka arbeten inom byggsektorn som intresserar, så hittar du utbildningen du söker hos oss. Byggingenjör, 180 hp passar både dig som vill utforma framtidens byggnader eller leda olika byggprojekt från start till färdig byggnad!

Läs mer om programmet

Civilingenjör i datateknik, 300 hp

Civilingenjör i datateknik passar dig som vill ha en bred teknisk och naturvetenskaplig grund med spetskompetens inom inbyggda och intelligenta system. Den här utbildningen rustar dig för att förbättra, förenkla och effektivisera människors vardag med hjälp av datateknik. Utbildningen förbereder dig för att utveckla datatekniska system inom till exempel hälsoteknik, miljöteknik, robotik, säkerhet och underhållningsbranschen.

Läs mer om programmet

Civilingenjör i intelligenta system, 300 hp

Civilingenjör i intelligenta system, 300 hp passar dig som vill lösa morgondagens samhällsproblem och arbeta med förarlösa fordon, smarta hem, hälsoteknik eller framtidens energisystem i smarta städer.

Läs mer om programmet

Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation, 300 hp
Civilingenjör i maskinteknik passar dig som kombinera maskinteknik och innovationskunskap med ett hållbarhetsperspektiv för att kunna ta fram produkter som passar det hållbara samhället.

Läs mer om programmet

Dataingenjör, 180 hp

Dataingenjör passar dig som vill arbeta med programutveckling och design av intelligenta produkter. Utbildningen förbereder dig för att konstruera inbyggda datorsystem, såsom medicinteknik och intelligenta hus.

Läs mer om programmet

Elektroingenjör, 180 hp

Elektroingenjör passar dig som vill ha en bred ingenjörsutbildning med fördjupning inom något av områdena elektronik, telekommunikation, elkraft- och energiteknik eller regler- och datorteknik. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med konstruktion, service, utveckling och produktion av elektronikprodukter såsom telekommunikation eller hemelektronik.

Läs mer om programmet

Ingenjör i hållbar energi, 180 hp

Energiingenjör – förnybar energi passar dig som vill vara med och öka andelen solenergi, bioenergi och vindkraft. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med analys, rådgivning och planering, med syfte att effektivisera energianvändningen och ersätta dagens energisystem med förnybar energi.

Läs mer om programmet

IT-forensik och informationssäkerhet, 180 hp

IT-forensik och informationssäkerhet passar dig som vill använda ditt IT-intresse inom säkerhet och brottsbekämpning. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med digital kriminalteknik eller övervakning av IT-system, nätverk och IT-säkerhet.

Läs mer om programmet

Mekatronikingenjör, 180 hp

Mekatronikingenjör passar dig som gillar ny teknik och fascineras av artificiell intelligens och robotik. Utbildningen kombinerar maskin-, data- och elektroteknik och förbereder dig för att arbeta i alla branscher som tillverkar produkter med rörliga delar.

Läs mer om programmet

Nätverksdesign och datordrift, 60 hp

Nätverksdesign och datordrift passar dig som har ett stort IT-intresse. Utbildningen förbereder dig för att arbeta som IT-tekniker, med kunskap om både själva tekniken och den tillhörande administrationen kring ett datornätverk.

Läs mer om programmet

Utvecklingsingenjörsprogrammet, 180 hp

Utvecklingsingenjör passar dig som vill använda kreativitet, skaparkraft och tekniska kunskaper för att uppfinna och utveckla framtidens varor och tjänster. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med till exempel projektledning, produktutveckling, affärsutveckling eller industriell marknadsföring.

Läs mer om programmet

Teknisk bastermin, 20 veckor

Teknisk bastermin passar dig som vill studera till ingenjör, men som inte har tillräcklig behörighet från gymnasiet. Utbildningen förbereder dig för vidare tekniska studier vid Högskolan i Halmstad. Behörighetskrav: Fysik 1, Kemi 1 och Matematik 3b/3c.

Läs mer om programmet

Teknisk basår, 40 veckor

Teknisk basår passar dig som vill studera till ingenjör, men som inte har tillräcklig behörighet från gymnasiet. Utbildningen förbereder dig för vidare tekniska studier vid Högskolan i Halmstad. Behörighetskrav: grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c.

Läs mer om programmet

Lärare

Lärare

Förskollärarutbildning, 210 hp

Förskollärarutbildningen passar dig som vill arbeta med de yngsta barnen, för att stimulera och stödja dem i deras utveckling fram till skolstarten. Utbildningen förbereder dig för att arbeta som förskollärare och lägga en trygg grund för barnens livslånga lärande.

Läs mer om programmet

Grundlärarutbildning (åk F–3), 240 hp

Grundlärarutbildning (åk F–3) passar dig som vill arbeta med små barn, i rollen som deras första grundskolelärare. Utbildningen förbereder dig för att lägga grunden för barnens läs-, skriv- och matematikkunskaper samt vidga deras värld med kunskap om naturen och samhället.

Läs mer om programmet

Grundlärarutbildning (åk 4–6), 240 hp

Grundlärarutbildning (åk 4–6) passar dig som vill arbeta med lite större barn, för att väcka och uppmuntra deras kunskapstörst. Utbildningen förbereder dig för att bygga vidare på deras grundläggande kunskaper, i rollen som grundlärare i årskurs 4–6.

Läs mer om programmet

Ämneslärarutbildning gymnasieskolan, 300 hp

Ämneslärarutbildning gymnasieskolan passar dig som vill fördjupa dig i dina favoritämnen och gillar att inspirera och dela med dig av dina kunskaper. Utbildningen förbereder dig för att arbeta som gymnasielärare i någon av följande ämneskombinationer:

 • svenska + engelska
 • naturkunskap + engelska

Läs mer om programmet

Naturvetenskap, miljö och matematik

Naturvetenskap, miljö och matematik

Biomedicin – inriktning träningsfysiologi, 180 hp

Biomedicin – inriktning träningsfysiologi, 180 hp passar dig som är intresserad av människokroppens biologi och hur den påverkas av fysisk aktivitet. Utbildningen förbereder dig för att arbeta på exempelvis biomedicinska labb eller som tränings- och hälsorådgivare. Du kan även arbeta med utveckling av träningsmetoder, mätmetoder eller träningsprodukter.

Läs mer om programmet

Naturvård och artmångfald, 180 hp

Naturvård och artmångfald passar dig som är naturintresserad och vill bidra till att bevara jordens artrikedom av växter, djur, svampar och alger. Utbildningen gör dig till biolog och förbereder dig för att arbeta med miljöövervakning och naturvård, i rollen som till exempel artexpert, inventerare, viltvårdare, naturvårdare eller forskare.

Läs mer om programmet

Miljö, innovation och hållbarhet, 180 hp

Miljö, innovation och hållbarhet passar dig som vill förena naturvetenskap med samhällsorienterade ämnesområden för att kunna tackla de komplexa mijöutmaningar samhället står inför. Programmet rustar dig med kunskaper om våra natur- och miljöresurser samt en profilering gentemot innovationer, cirkulär ekonomi och ledarskap.

Läs mer om programmet

Samhälls- och beteendevetenskap

Samhälls- och beteendevetenskap

Hälsopedagogiskt program, 180 hp

Hälsopedagogiskt program passar dig som vill främja människors hälsa genom att inspirera till förändring och leda hälsoarbete. Utbildningen förbereder dig för att planera, genomföra och utvärdera hälsopedagogiskt arbete inom både näringsliv och offentlig sektor.

Läs mer om programmet

Medie- och kommunikationsvetenskap – inrikting hälsa, 180 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap – inriktning hälsa, 180 hp passar dig som vill ha en bas i medie- och kommunikationsvetenskap med en specialisering inom hälsa, lisvstil och välfärd. Programmet förbereder dig för att kunna arbeta som kommunikatör med särskild kompetens för att hantera kommunikation som rör såväl arbtesmiljö, personals hälsa och välbefinnande samt friskvård och förebyggande insatser.

Läs mer om programmet

Psykologi – inriktning idrott- och motion, 180 hp

Psykologi – inriktning idrott- och motion passar dig som är intresserad av människor, hälsa och träning. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med människors tankar, känslor och beteenden i samband med idrott och motion, för att få dem att prestera, må bra och utvecklas.

Läs mer om programmet

Organisering och ledning av arbete och välfärd  inriktning arbetsvetenskap  180 hp

Organisering och ledning av arbete och välfärd – inriktning arbetsvetenskap. Arbetsvetenskap passar dig som är intresserad av hur arbetsplatser är organiserade och hur arbetsmiljön påverkar människor. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med personalfrågor och kompetensutveckling i både näringsliv och offentlig sektor. 

Läs mer om programmet

Professionell idrottskarriär och arbetsliv, 180 hp

Professionell idrottskarriär och arbetsliv är utbildningen för dig som utövar en idrott på elitnivå, eller har ambitionen att göra det, och samtidigt vill förbereda dig för livet efter idrottskarriären.

Läs mer om programmet

Samhällsförändring och social hållbarhet, 180 hp

Samhällsförändring och social hållbarhet kombinerar sociologi och socialpsykologi och passar dig som vill engagera dig i sociala frågor och bidra till ett hållbart samhälle. Utbildningen förbereder dig för att arbeta som sociolog och leda projekt inom till exempel socialförvaltningar och undersökningsinstitut.

Läs mer om programmet

Socionomprogrammet, 210 hp

Socionomprogrammet passar dig som vill arbeta med frågor som rör människors livsvillkor och deras möjligheter till delaktighet i samhället, bland annat utifrån faktorer som kön, ålder, klass, etnicitet, religion, sexualitet och funktionsnedsättning. 

Läs mer om programmet

Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation, 180 hp

Statsvetenskap  – samhällsanalys och kommunikation, passar dig som är intresserad av kommunikation, politik och samhällsfrågor. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med utredningar, analyser och kommunikation, som samhällsanalytiker inom myndigheter, förvaltningar och organisationer.

Läs mer om programmet

Vård

Vård

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Sjuksköterskeprogrammet passar dig som vill arbeta vårdande och förebyggande inom hälso- och sjukvården, för att hjälpa människor till ett friskt och aktivt liv. Utbildningen förbereder dig för att arbeta som legitimerad sjuksköterska inom många olika verksamheter såväl nationellt som internationellt.

Läs mer om programmet

4